Joieria

Temes de Joieria Contemporània és una col·lecció que es va crear amb la intenció de donar a conèixer el treball preparatori a la realització d'una joia, el treball del joier contemporani a través del dibuix.

Provença, 183, 5è 4a - 08036-Barcelona
info@sdedicions.com
tel. + fax: 93 451 45 57
Disseny web: Renart Edicions

Enric Majoral. Dibuixos i Joies

45,76 € 

Enric Majoral. Dibuixos i Joies
Artista que té la meravellosa capacitat d'absorbir tot allò que l'envolta: el paisatge, la natura, l'art... A partir de tot plegat, Majoral sap construir cadascuna de les joies tot creant una obra amb una forta empremta personal.
"Amb el temps he anat refermant-me en una forma de treballar bàsicament intuïtiva que es fonamenta en un diàleg directe, quasi físic, amb els materials i les eines. Mai començo una peça o una col·lecció amb una idea prèviament concebuda, sinó tot al contrari. Cada dia vaig al taller sense saber què faré. Començo jugant amb els materials, manipulant-los, observant-ne el comportament, fins que, d'una manera impensada, alguna propietat de la matèria em suggereix una imatge."

ISBN: 84-609-1600-6
224 pàgs. 22,5 x 22,5 cm Coberta troquel·lada Català/anglès

<< retorn